Pravila nagradne igre Tenerife organizatorja Počitnice.si d.o.o. za nagrado počitnice za 2 osebe, 7 dnevne počitnice na Tenerifi v Aguamarina Golf apartmajih 4* z letalom iz Benetk v novembru 2019

Splošne določbe 
Družba Počitnice.si d.o.o.  (v nadaljevanju: POČITNICE.SI  oz. tehnični organizator/izvajalec oz. administrator prireja  nagradno igro od 1.5.2019 do 1.7.2019, namenjeno obiskovalcem nakupovalnega centra Supernova Ljubljana in Facebook uporabnikom profila Pocitnice.si

Nagradna igra poteka od 1. 5. 2019 do zaključno 1. 7. 2019 do 18:00 ure z izpolnitvijo tiskovine ali spodaj navedenih pogojev na Facebook profilu. Organizator podeli nagrado počitnice za 2 osebe, 7 dnevne počitnice na Tenerifi v Aguamarina Golf apartmajih 4* z letalom iz Benetk v novembru 2019

Namen nagradne igre 
Namen nagradne igre je promocija ponudbe turistične agencije POČITNICE.SI d.o.o. 

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri ?
1. V nagradni igri sodelujejo obiskovalci poslovalnice Supernova Ljubljana, ki pravilno izpolnijo kupon in ga vržejo v žrebalno skrinjico.
2. Tisti, ki se v nagradno igro v času njenega trajanja vključijo preko Facebook profila na način, da objavo nagradne igre, všečkajo stran Pocitnice.si in delijo objavo.

V nagradni igri lahko sodeluje vsak obiskovalec poslovalnice Supernova Ljubljana ali Facebook tako, da z izpolnijo ene od ponujenih opcij ali odgovori na zastavljena vprašanja organizatorjev. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb - organizatorjev ter zaposleni v poslovno povezanih poslovnih subjektih organizatorjev, ki kakorkoli soizvajajo nagradno igro.
V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj fizične osebe. Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.
Nagrajence, ki bodo oddali oz. poslali odgovor z nepopolnimi podatki, bo administrator POČITNICE.SI  z objavo na spletnem naslov www.pocitnice.si .net pozval, da v roku 7 dni od dneva objave pošljejo svoj polni naslov in administrator na podlagi posredovanih podatkov v roku največ 15 dni pošlje nagrado po pošti.  

Način sodelovanja v nagradni igri 
Sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek, kraj bivanja) objavljeni v zapisniku komisijskega žreba na POČITNICE.SI  spletnem naslovu. Žrebanje je javno 2.7. 2019 ob 12 uri v poslovalnici Supernova na Rudniku. Opravi ga komisija, ki so jo imenovali organizatorji. Rezultat žreba nagradne igre je dokončen in pritožba ni mogoča. Nagrajenec, ki v predpisanem roku 7 dni od žreba ne pošlje podatkov, do nagrade naknadno ni upravičen.  

Organiztor nagradne igre plača akontacijo dohodnine. 

Nagrade in prevzem nagrad 
Izžrebanec bo o nagradi obveščen na dan žrebanja po žrebanju preko facebooka ali navadne pošte. Če izžrebanec Počitnice.si u ne dostavi potrebnih podatkov za dostavo in koriščenje nagrade (podatki o koristnikih nagrade; davčna številka idr.), se nagrada ne podeli.
Če nagrajenec v zahtevanem roku ne bo posredoval podatkov za prevzem nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti in se nagrada ne podeli ter so organizatorji prosti vsakršnih obveznosti do sodelujočega. Osebne podatke bodo organizatorji uporabili v pospeševanju prodaje skladno z določili ZVOP ter internih Pravilnikov o uporabi osebnih podatkov.
Denarno ali kakršnokoli drugačno izplačilo nagrade ni mogoče. Enako velja za menjavo nagrade, ki v nobenem primeru ni mogoča.
Če izžrebanec sprejem nagrade pisno odkloni, se šteje, da le-te ne želi sprejeti ter so organizatorji s tem do izžrebanca prosti vseh obveznosti iz te nagradne igre in pridobijo pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen, o čemer nimajo obveznosti obveščati izžrebanca.
Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko zahtevana tudi po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o tem, da je bil izžreban. V primeru, da takšna oseba v roku 7 dni od prejema obvestila o tem, da je bila izžrebana v nagradni igri, ne predloži ustrezne pisne odobritve staršev ali zakonitega zastopnika, se šteje, da ni bila izžrebana, njena prijava v nagradno igro se zavrže in osebni podatki brišejo.
Organizatorji niso odgovorni v primeru, da jim izrecno ni bila sporočena mladoletnost udeleženca.

Varovanje osebnih podatkov 
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da administrator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z ZVOP-Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Administrator vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen soorganizatorjema.
Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizatorji lahko pošiljajoobvestila iz svoje ponudbe. Udeleženec - oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik - lahko kadarkoli s pisno izjavo po navadni ali elektronski pošti prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov. POČITNICE.SI  kot upravljalec zbirke osebnih podatkov je dolžan v roku 3 dni po prejemu pisnega preklica le-tega upoštevati. 
Izžrebanec dovoljuje organizatorjem objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj bivanja) v sredstvih javnega obveščanja ter na internetu v kontekstu obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Administrator si pridržuje pravico, da - brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega – vse vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne in sodelujočega izloči iz nagradnih iger, ki jih soorganizira. Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.
Tehnični izvajalec postopkov kot sprejemalec po e-pošti in klasični pošti poslanih odgovorov ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  
- nekakovostno dostavo direktne pošte,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe 
Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali druge narave, odziv javnosti ali bistvene spremembe ekonomskih razmer. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo organizatorji udeležence obveščali z objavami na spletnemnaslovu administratorja. 

Vse dodatne informacije v zvezi z nagradno igro udeleženci dobijo pri administratorju na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

Ljubljana, 1. 5. 2019

Prijavite se za prejemanje naših najboljših ponudb!
V naši ponudbi imamo preko 30.000 hotelov in 400 različnih destinacij z letalom ali lastnim prevozom. Prosimo označite kaj vas zanima:
Vse ponudbe počitnic na enem mestu

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se